Onze kerk

Welkom, kom maar binnen...

Evangelische christenen willen hun geloof op een enthousiaste manier samen beleven. Het is voor ons belangrijk dat wij niet alleen op menselijk vlak bezig zijn, maar ook dicht bij God komen. Dit trachten wij te doen in onze weekelijks eredienst, maar ook in kleinere groepen onder de vorm van huiskringen. Iedereen is er welkom en kan vrijblijvend kijken en genieten hoe wij als evangelische christenen ons geloof beleven.

Een van de kenmerken aan onze erediensten is onze stijltrend ; een eigentijdse karakter van muziek en liederen die op een moderne wijze worden gespeeld door onze muzikanten (piano, keyboard, dwarsfluit, gitaar en slagwerk). 

Als één groot gezin willen wij oprecht en open zijn, blijmoedigheid delen, elkaar respecteren, bemoedigen, helpen en samen de boodschap van de bijbel bestuderen.

Of gezinnen of alleenstaanden ; wij willen samen ons geloof vorm geven. Gods Woord en Zijn wil is voor ons een compas en de maatstaf voor ons leven. De samenkomsten worden zó opgebouwd, dat alle gezinsleden kunnen aan bod komen. Er is een bijzondere aandacht voor de kinderen ; op een speelse manier kunnen ze geloof beleven binnen hun leeftijdsgroep. Ook de jongeren komen aan bod : ze bespreken actuele thema's, staan stil bij de Bijbel en hebben hun eigen activiteiten ter ontspanning.

Dus, in een open sfeer willen wij met alle leeftijdsgroepen samen ontdekken en invullen, wat het betekent om een christen te zijn. 

          

Hier kunt u ons vinden...

Evangelische christenen

Misschien hoorde je er al over, via de Evangelische Omroep (EO) of je volgde wel eens een programma van onze Vlaamse omroepsvereniging ERTS bij de VRT, of je zag wel eens een sticker op een auto in de vorm van een vis? Dit herkenningsteken, gebruikt door evangelische christenen, verwijst naar het ontstaan van het christendom.

Net zoals de eerste christenen, hebben wij ontdekt dat je nog steeds enthousiast kan zijn over jouw geloof, omdat er werkelijk een relatie mogelijk is met God, en dit dankzij Jezus Christus. Enkel God geeft overvloedig voldoeninggevend (eeuwig) leven.

In België zijn er al heel wat mensen die dit hiervan kunnen getuigen. Ze komen samen in ongeveer 500 evangelische kerken. 

De Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) biedt een platform aan evangelische kerken en verenigingen, om hun geloof in Jezus Christus op een gestruktureerde en gemeenschapelijke wijze te uiten.

Tesamen willen de Evangelischen ook zorg en aandacht geven aan de zwakken en zieken, ooghebbende voor ontwikkelingshulp, o.a. door de verkoop van derdewereldproducten (via Tear Fund). We zijn vertegenwoordigd in de aalmoezeniersdiensten van gevangenissen, ziekenhuizen enz. Sociale en pastorale hulpverlening is voor ons heel belangrijk. Via godsdienstonderwijs in de scholen bieden wij aan kinderen de gelegenheid om de Bijbel te leren kennen.