Medewerking

De kerk wordt gedragen door vrijwilligerswerk

Als Evangelische Kerk Aalst willen we heel bewust de werking laten steunen op de medewerking van vrijwilligers - medewerkers zijn voor ons erg kostbaar! Wij willen bewust (in de toekomst nog meer dan nu) investeren in het vormen (trainen) en begeleiden van medewerkers (zie hiervoor ook onder cursussen).    

In het Nieuwe Testament wordt elke volgeling van Jezus Christus gezien als een potentiele medewerker Gods op aarde. God heeft ons mensen gaven en talenten gegeven, om Hem daarmee te eren. Wij zien ook een positieve levensverandering en diepe voldoening bij iedereen, die zich voor God inzet. De bijbel omschrijft dat als "zegen".

Onze hele werking als kerk wordt door vrijwillige inzet en vrijwillige bijdragen van de leden en bezoekers gedragen (we krijgen geen subsidies en steun van de overheid). 

Vanuit de B.E.Z. zijn op moment drie medewerkersgezinnen in Aalst bezig. Familie Lamparter, Familie Nieuwenhuys (tot eind november 2007) en Familie Maeyens (30%) kunnen hun tijd aan de kerk toewijden, omdat ze door persoonlijke vrienden en kerkgemeenschappen in het buitenland gesponsord worden. Onze dank aan iedereen die op de een of andere manier bijdraagt aan de groei van de kerk hier in Aalst!