Geschiedenis

Ontstaan - anno 1985

Een inwoner van Aalst is op zoek naar "de waarheid". De waarheid "over", "voor" en "na" het leven. In het gamma van alle geloofsovertuigingen die de mens in onze maatschappij aangereikt worden blijft er één zijn aandacht opeisen nl.; "het geloof in de mensgeworden God, door de persoon Jezus Christus, en die uit liefde gestorven is voor de zonden van de mens... om aan ieder die gelooft eeuwig leven te geven met God!"

Hij koopt zich "de Bijbel", hierin zijn zoektocht voortzettende, geraakt hij overtuigd van de waarheid ervan en wil hier over spreken en nadenken met mensen die dezelfde richting willen opgaan in hun leven. Zo ontmoete hij Wilfried & Faye Goossens, die op dat moment met de hulp van de B.E.Z. (Belgische Evangelische Zending) in de stad Geraardsbergen de verantwoordelijke medewerkers waren van de Evangelische Gemeente aldaar.

Samen met hen en met de steun van de B.E.Z. werden in Aalst allerlij acties acties op het getouw gezet en hierdoor vormde zich een kleine groep gelovigen die samen de bijbel wilden bestuderen.  

Men huurde een huis in de Capucienenlaan en daar begon men met de wekelijkse samenkomsten. De groep werd in die periode versterkt door een internationaal team van medewerkers (evangelische christenen uit Zwitserland en Engeland), die in de twee beginjaren een enorme steun vormden. Vijf jaar na elkaar zijn twee binnenvaartschepen: “de Ark” en “Eben-Heazer” naar Aalst gekomen. Afgemeerd aan de Pieter Corneliskaai kon er een boeiend programma gevolgd worden met de bedoeling het christelijk geloofsleven nieuwe impulsen te geven.

De groei van de Evangelische Kerk

Meer mensen namen het evangelie aan. De Evangelische Kerk groeide en dit was vooral het resultaat van verschillende acties rond het evangelie nl. de zomeracties in samenwerking met verschillende teams die toen verbleven op de schepen, de Kerst en Paasvieringendie doorgingen in het Cultureel Centrum, “de Werf”, Film- en thema-avonden, muziekoptredens, bijbeltentoonstellingen en bijbelstudies. En dit alles met één bedoeling: "de kernboodschap van het evangelie verkondigen".

De groep groeide aan en het huis werd te klein. Men verhuisde naar ruimere oorden met name een woonhuis in de Tramstraat en nog later een woonhuis (vroeger café) in de Schietbaan waar de samenkomsten confortabler konden doorgaan.

In 1994 hebben Wilfried en Faye Goossens de fakkel doorgegeven aan twee nieuwe medewerkers, Berthold en Renate Lamparter, die in Aalst al sinds 1993 stage liepen. Deze zijn tot heden samen met de andere leden betrokken bij de leiding van deze kerkgemeenschap.

Onverwachts moest de Evangelische Kerk in 1995 een nieuwe samenkomstruimte zoeken. Zo kwam ze uiteindelijk op de Dendermondsesteenweg terecht. Een oud magazijngedeelte (van de firma Schellaert) werd door de mensen van de kerk volledig verbouwd. De vrucht hiervan was een mooi zaaltje (100m2) en vier bijruimtes voor kinder- en jeugdsamenkomsten.

Gedurende zes jaar heeft een Zuid-Afrikaans echtpaar, Neels en Ria Nieuwenhuys, de leiding van de gemeente versterkt en ook bijgedragen tot geestelijke groei in de kerk. In 2000 zetten het echtpaar Erik en Griet Schobben ook hun schouders onder het jongeren- en gemeentewerk (in begin als stagiairs). 

In 2004 deed de kerk een grote stap. Het vroegere bureelgebouw van de firma Sterck in de Dr. Jozef Kluyskensstraat 11 werd gehuurd. Een grotere zaal (tot 120 mensen) en een betere bereikbaarheid zijn de grote pluspunten. In deze ruimte gaat elke zondag morgen de samenkomsten door. Helaas heeft Fam. Schobben in 2006 besloten hun eigen weg te gaan en een andere bediening te beginnen. 

Het aantal mensen dat zich nu met de Evangelische Kerk verbonden voelt is groter dan het effectief aantal wekelijkse bezoekers, die op een zondag morgen aanwezig zijn voor de eredienst (rond 65 - 70 volwassenen en een 25 - 30-tal jeugd en kinderen).

Sinds September 2007 wordt ons medewerkersteam versterkt door Kurt en Fokkeline Maeyens. Naast hun landelijke werking dragen zij deeltijds (30%) verantwoording voor de jeugdwerking in Aalst. Wij zijn blij met hun inzet. Kurt zal vanuit zijn ervaring ook jonge medewerkers vormen en begeleiden.   

de twee boten van de B.E.Z.

De twee boten "Eben-Haezer" en "de Ark" van de B.E.Z. (Belgische Evangelische Zending) zijn in heel Vlaanderen beschikbaar voor evangelisatiewerk.

In de "Eben-Haezer" is er woonruimte voor een groep tot twaalf personen - "de Ark" is omgebouwd tot een aangename samenkomstruimte.

De beide boten hebben ook hier in Aalst al veel mensen mogen verwelkomen. Afgemeert aan de Pierre Cornelis Kaai (tegenover de oude vismijn) stelde men in het verleden al vaak de deuren open voor spaghetti avonden, filmavonden, Zuid-afrikaanse avonden, kindernamiddagen en zang- en praiseavonden en in 2004 voor de Bijbel Expo (van de B.E.Z.).

De Belgisch Evangelische Zending (B.E.Z)

Voor het ontstaan van de B.E.Z. moeten wij terug naar de periode van de eerste Wereldoorlog.

Ralpf Norton en zijn vrouw Edit waren, deel uitmakend van een Amerikaans evangelisatieteam, in Engeland aangekomen. Door het ontmoeten van Belgische soldaten kwam er in het hart van Ralph Norton bewogenheid voor de Belgische bevolking. Naast medische hulp aan gewonde Belgische soldaten, deelden ze met deze soldaten, die soms ook met verlof in London waren, het evangelie.

In 1916 opende hij in London een soort koffiebar. Honderden soldaten bezochten deze foyer en vonden daar troost en moed om verder te gaan. Ook werden er duizenden pakketten verzonden naar het front. Door deze liefdesbewijzen werden vele deuren geopend voor het evangelie tot zelfs in de hoogste instanties toe. 

Nadat de wapenstilstand was getekend, staken in december 1918 de Nortons het kanaal over. Hun Belgische vrienden hadden hen verzocht om naar Belgie te komen. In Brussel aangekomen stichten zij de Belgisch Evangelische Zending.

Op allerlei manieren werd het evangelie gebracht, waardoor er in verschillende plaatsen gemeenschappen van Evangelische Christenen ontstonden. De familie Norton kreeg andere medewerkers naast zich en zo groeide het werk.

Tot nu toe heeft de B.E.Z. zo’n 80 verschillende gemeenschappen mogen stichten door heel Belgie heen. Nog steeds ontstaan elk jaar nieuwe Evangelische gemeenschappen.

In de loop der jaren nam de B.E.Z. verschillende initiatieven de verkondiging van het Evangelie in Belgie te steunen. Bijv. het Bijbel Instituut Belgie (BIB) te Heverlee, verschillende Evangelische boekenwinkels, het werk met de twee binnenvaartschepen ‘de Ark’ en ‘Eben-Haezer’, het 3-maandelijks evangelisatiemagazine ‘Wegwijzer’ enz. Dit alles met het doel bijbelbetrouwe gemeenschappen van Christenen te helpen ontstaan in Vlaanderen en Wallonie. 

De Evangelische Kerk Aalst is dus door het initiatief van de B.E.Z. ontstaan en maakt deel uit van haar werking.